Gebruikersovereenkomst

Gebruiksvoorwaarden


Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de website gebruikt. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van Mijn Profiel Web.


Algemeen


 Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door het Mijn Profiel Web team. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.


Inhoud


 Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mijn Profiel Web garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

 Mijn Profiel Web sluit, waaronder mede verstaan de aan ons gelieerde bedrijven, werknemers en vrijwilligers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal Mijn Profiel Web in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
 - handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;
 - de onmogelijkheid de website te gebruiken; en
 - het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.


Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)
 De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Mijn Profiel Web verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.


 Door u verstrekte informatie, foto's, video's en materiaal
 U garandeert dat de informatie, foto's, video's, materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
 Het is voor ons onmogelijk deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen, te verwijderen of je profiel te verwijderen.

 


Wat is wel en niet toegestaan


 Onfatsoenlijke teksten en/of afbeeldingen zijn niet toegestaan.
 Adult content is niet toegestaan.
 Aanstootgevende en/of illegale content is niet toegestaan.
 Het creëren van een zogenaamd "fake" profiel is niet toegestaan.
 Reclame op je profiel is alleen toegestaan wanneer het van uzelf is, commerciële reclame is niet toegestaan.
 Alleen profielen in het Nederlands of Engels zijn toegestaan.

 

 

Persoonsgegevens


 Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

 

 

Diversen


 Je mag in je profieltekst beperkt HTML codes gebruiken, maar dat is op eigen risico: een goede werking wordt niet gegarandeerd.
 Mijn Profiel Web heeft geen winstoogmerk en heeft als enige doel het delen van informatie en afbeeldingen met andere geïnteresseerden.
 Alle genoemde merken en merknamen en getoonde beeldmerken blijven eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Wijzigingen


 Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

 Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing.

 

laatste update: 13-10-2018